Contributie

contributie

De contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en eenmaal per jaar geïnd in november/december middels automatische incasso via de Rabobank Krimpenerwaard rekeningnr. NL33RABO0351933212

De contributie voor het seizoen bedraagt EUR 25,-- per jaar. Zonder automatische incasso bedraagt de contributie EUR 30,00.

Donateur: EUR 12,50,-- per jaar

Lid worden en Opzeggen

Klik hier om je op te geven als nieuw lid.

Opzeggen kan door hier te klikken of per mail bij de ledenadministratie uiterlijk voor 1 juli. Het officiele clubseizoen bij AV MTK loopt van 1 september t/m 30 juni.


Twitter